Yıllara Göre Askeri Harcama Miktarı (1953-2017)

2017 yılında Türkiye, 18,2 milyar Dolar askeri harcama yapmıştır.