Yıllara Göre Askeri Harcama Miktarı (1953-2018)

2018 yılında Türkiye, 22,1 milyar dolar askeri harcama yapmıştır.