Yıllara Göre Askeri Harcamaların GSYH’ye Oranı

2018 yılında Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYH'ye oranı %2,5'tur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.