Yıllara Göre Devlete Sağlanan Tapu Harç Geliri

2018 yılında devlete 11,3milyar TL değerinde tapu harç geliri sağlanmıştır.