Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi

2018 yılındaki cari açık 55 milyar Dolar'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.