Yıllara Göre Erkek ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

2017 yılında erkeklerin işgücüne katılım oranı %72,5'i bulurken, kadınlarınki %33,6'da kalmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.