Yıllara Göre Erkek ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

2019 yılında erkeklerin işgücüne katılım oranı %72'ye düşerken, kadınlarınki %34,4' yükseldi.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.