Yıllara Göre İthal Taşkömürü Miktarı

2019 yılının mayıs ayında 2,5 milyon ton taşkömürü ithal edilmiştir.