Yıllara Göre Kadın ve Erkek Avukatların Oranı (%)

2018 yılında, toplam avukatların %44'ünü kadın avukatlar oluşturmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.