Yıllara Göre Kadın-Erkek Öğretim Elemanı Sayısı

2016 yılında erkek öğretim elemanı sayısı 88bin iken, kadın öğretim elemanı sayısı 67bin'dir.