Yıllara Göre Kadın-Erkek Öğretim Elemanı Sayısı

2018 yılında erkek öğretim elemanı sayısı 88bine yükselirken, kadın öğretim elemanı sayısı da 70bine yükselmiştir.