Yıllara Göre Kadın-Erkek Öğretim Elemanı Sayısı

2019 yılında erkek öğretim elemanı sayısı 92bine, kadın öğretim elemanı sayısı da 74bine yükselmiştir.