Yıllara Göre Kadın-Erkek Profesör Sayısı

2018 yılında erkek profesör sayısı 16.944 iken, kadın profesör sayısı 7.696'dır.