Yıllara Göre Kadın ve Erkek Savcıların Oranı (%)

2018 yılında savcıların yalnıza %13'ü kadınlardan oluşmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.