Yıllara Göre Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin Merkezi Bütçeye Oranı

2019 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin merkezi bütçeye oranı %1,73'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.