Yıllara Göre Kızamık İnsidansı

2002 yılında 11,8 olan kızamık insidansı 2015'te 0,4'e düşmüştür.