Yıllara Göre Köprülerden Elde Edilen Net Gelir

2017 yılında köprülerden gelen gelir 362milyon TL'ye yükselmiştir.