Yıllara Göre MEB Bütçesinden Yatırıma Ayrılan Pay

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %4,88'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.