Yıllara Göre MEB Bütçesinden Yatırıma Ayrılan Pay (1997-2022)

Raporlara göre MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2014-2018 arası %8 civarlarında seyretmiş, 2019’da %4’e kadar gerilemiş ve 2020’de bu oranda devam etmişti. Geçtiğimiz öğretim yılı uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilirken, bütçeden yatırımlara ayrılan pay da tekrar %8’e yaklaştı. Fakat yatırımlara ayrılan bütçe payının durumu, yıllar içinde büyük bir değer kaybına uğradığını gösteriyor. 

Blog | Grafik
Yayın Tarihi:16 Eylül 2019