Yıllara Göre MEB ve Eğitim Yatırımları Bütçesi

2019 yılında MEB bütçesi 113,8 milyar TL'ye yükselirken eğitim yatırımları bütçesi 5,6 milyar TL'ye düşmüştür.