Yıllara Göre MEB ve Eğitim Yatırımları Bütçesi

2018 yılında MEB bütçesi 92,5 milyar TL iken eğitim yatırımları bütçesi 7,7 milyar TL'dir.