Yıllara Göre Merkez Bankası Enflasyon Hedefleri ve Reelde Gerçekleşme Oranları

2017 yılında Merkez Bankası ve Hükümet tarafından hedeflenen enflasyon oranı %5iken, reelde gerçekleşmiş olan enflasyon oranı %11,92'dir.