Yıllara Göre Milli Park Alanı Miktarı

2017 yılında milli parkların alanı 846 bin hektara ulaşmıştır.