Yıllara Göre Milli Park Alanı Miktarı

2016 yılında milli parkların alanı 846 bin hektara ulaşmıştır.