Yıllara Göre Netflix’in Net Kârı

2018 yılı itibarıyla Netflix'in ulaştığı toplam kâr miktarı 1 milyar 211 milyon dolara ulaşmıştır.