Yıllara Göre Netflix’in Net Kârı

2017 yılı itibariyle Netflix'in ulaştığı toplam kâr miktarı 558,93milyon Dolara ulaşmıştır.