Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının aralık ayında enflasyon oranı %11,84'e yükselmiştir.