Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2020)

2020 yılının ocak ayında enflasyon oranı %12,15'e yükselmiştir.