Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının mart ayında enflasyon oranı %19,71'e yükselmiştir.