Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının ocak ayında enflasyon oranı %20,35'e yükselmiştir.