Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının eylül ayında enflasyon oranı %9,26'ya düşmüştür.