Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının mayıs ayında enflasyon oranı %18,71'e düşmüştür.