Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2009-2018)

2018 yılının Kasım ayında enflasyon oranı %21,62'ye düşmüştür.