Yıllara Göre Ortalama Enflasyon Oranı (2008-2019)

2019 yılının temmuz ayında enflasyon oranı %16,65'tir.