Yıllara Göre Ortalama Kömür Fiyatı (2009-2018)

2018 yılının Eylül ayında bir ton kömürün ortalama fiyatı 1060,60 TL'ye yükselmiştir.