Yıllara Göre Ortalama Kömür Fiyatı (2009-2019)

2019 yılının temmuz ayında bir ton kömürün ortalama fiyatı 1.082 TL'dir.