Yıllara Göre Ortalama Köprü Geçiş Ücreti (2009-2019)

2019 şubat ayında ortalama köprü geçiş ücreti 19,33TL'ye yükselmiştir.