Yıllara Göre Ortalama Oyuncak Fiyatı (2009-2019)

2019 yılının mart ayında ortalama oyuncak fiyatı 21,2 TL'ye yükselmiştir.