Yıllara Göre Ortalama Özel Lise Ücreti (2009-2019)

2019 yılının ağustos ayında ortalama bir özel lisenin ücreti 25.928 TL'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.