Yıllara Göre Ortalama Yatak Bazası Fiyatı (2009-2020)

2020 yılının ocak ayında ortalama yatak bazası fiyatı 1.013TL'dir

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.