Yıllara Göre Ortaöğretimde Okullaşma Oranı

2018/19 öğretim döneminde ortaöğretimde okullaşma oranı %93,28'e düştü.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.