Yıllara Göre Özelleştirme Uygulama Tutarları

2017'de özelleştirme uygulamaları tutarı 751milyon Dolar'a düşmüştür.