Yıllara Göre Şikayet Edilen Televizyon Programı Türleri

2017 yılında %26,9 ile televizyonda en çok şikayet edilen program türü kuşak programları olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.