Yıllara Göre Tabiat Parkı Alanı Miktarı

2017 yılında tabiat parkı alanı miktarı 102bin hektara yükselmiştir.