Yıllara Göre Taşkömürü İhracat Miktarı

2019 yılı mayıs ayında 5.378 ton taş kömürü ihracaatı gerçekleşmiştir.