Yıllara Göre Toplam Hakim Sayısı

2018 yılında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Merkez Teşkilatı, Bölge Adliye Mahkemeleri, Adli Yargı, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdari Yargı'da olmak üzere toplamda 13 794 hakim bulunmakadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.