Yıllara Göre Toplam Kamu Yatırımları İçindeki Ankara ve İstanbul’un Payı

2018 yılı itibariyle toplam kamu yatırımları içerisinde Ankara'nın payı %5,4 iken, İstanbul'un payı %10,7'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.