Yıllara Göre Toplam Savcı Sayısı

2018 yılında Yargıtay, Danıştay ve Adli Yargı'da olmak üzere toplam 6.076 savcı bulunmaktadır.