Yıllara Göre Toplam Vergi Tahsilatı İçindeki Ankara ve İstanbul’un Payı

2018 yılında toplam vergi tahsilatının %10,84'ü Ankara'dan toplanırken, %43,9'u İstanbul'dan toplanmaktadır.