Yıllara Göre Tüberküloz İnsidansı

2002 yılında 32 olan tüberküloz insidansı 2015'te 16'ya düşmüştür.