Yıllara Göre Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi

2018 yılı itibarıyla Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi 37,7 TWh'a ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.