Yıllara Göre Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddelerin İthalatı

2018 yılında 608 milyon dolar tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş madde ithal edilmiştir.