Yıllara Göre Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddelerin İthalatı

2017 yılında 529 milyon dolar tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş madde ithal edilmiştir.