Yıllara Göre Umut Düzeyi (%)

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında Türkiye'de umut düzeyi %60,7'ye geriledi.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.