Yıllara Göre Umut Düzeyi (%)

2019 yılında Türkiye'de umut düzeyi, 2012 yılından beri görülen en düşük orana indi.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.