Yıllara Göre Vergi Yükü Oranı

2017 yılında vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı %20,1'dir.