Yıllara ve Yayımlandığı Dillere Göre Dergi Sayısı

2018 yılında 2.630 adet yalnız Türkçe dilde dergi yayımlanırken bu sayı 2019 yılında 2.355 adedine düştü. 2018 yılında sadece İngilizce yayımlanan dergi adedi 111 iken 2019'da bu sayı 102'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.