Yıllara ve Yerli/ İthal Durumuna Göre İlaç Satış Hacimlerinin (Kutu) Dağılımı

2017 yılında Türkiye'de ithal ilaç satış hacmi %20,1'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.