Yıllık Ortalama ABD Dolar Kuru

2017 yılında ortalama ABD Doları kuru 3,648'dir.