Yönetici Pozisyonunda Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı

2017 yılında yönetici pozisyonunda çalışanların %82,7'sini erkekler oluştururken, %17,3'ü kadınlardır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.