Yönetici Pozisyonunda Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı

2019 yılında yönetici pozisyonunda çalışanların yalnızca 17,5'i kadınlardan oluşmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.