Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2019 yılının nisan ayında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %12,8'dir