Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2020 yılının ocak ayında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %12,6'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.