Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2019 yılının ocak ayında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %13,9'a yükselmiştir.