Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2016 yılında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %12,0'dır.