Yükseköğretim Mezunlarının İşsizlik Oranı

2019 yılının haziran ayında yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı %13'e yükselmiştir.