Yükseköğretim Mezunu Erkeklerin İşsizlik Oranı

2017 itibariyle yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı %8,7'dir.