Yükseköğretim Mezunu Erkeklerin İşsizlik Oranı

2018 itibariyle yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı %9,1'e yükselmiştir.