Yükseköğretim Mezunu Erkeklerin İşsizlik Oranı

2018 itibariyle yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı %9,1'e yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.