Yükseköğretim Mezunu Kadınların İşsizlik Oranı

2018 itibariyle yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranı %17,1'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.