Yükseköğretim Mezunu Kadınların İşsizlik Oranı

2017 itibariyle yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranı %18,4'tür.