Yükseköğretim Mezunu Kadınların İşsizlik Oranı

2018 itibariyle yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranı %17,1'dir.