Öğretim Alanlarına Göre Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Sayısı, 2020-21

2020-21 eğitim-öğretim yılında kadın öğrencilerin en fazla olduğu alan 570 bin öğrenciyle "iş yönetim ve hukuk" alanıdır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.